0
سبد خرید خالی است!

نحوه فسخ خدمات

با توجه به تنوع و تعدد خدمات شرکت دیجیتال مارکتینگ و برنامه نویسی ایپک نحوه فسخ خدمات هر نوع از خدمات ممکن است متفاوت است و در قرارداد موردتوافق بصورت مفصل توضیح داده خواهد شد ولی با این حال نحوه فسخ یک خدمات به طور کلی در ایپک بصورت زیر است.

فسخ خدمات سفارش داده شده از طریق سایت

اگر شما بصورت اینترنتی و از سایت اقدام به ثبت سفارش و خرید خدمات کرده اید شما میتواند تا زمانی که پروژه شما توسط مدیر دپارتمان مربوطه تایید و شروع به کار نشده است اقدام به فسخ قرارداد کامل بکنید ولی اگر پروژه شما شروع به کار شده باشد و در اواسط کار برروی خدمات شما ، تمایل به فسخ قرارداد داشته باشید تحت شرایطی که در زمان عقد قرارداد به آن اشاره شده میتوانید اقدام به فسخ بکنید.

فسخ خدمات سفارش داده شده بصورت حضوری و تلفنی

اگر شما بصورت حضوری و تلفنی اقدام به سفارش یک نوع از خدمات ایپک کرده باشید . شما میتوانید تا 72 ساعت اقدام به فسخ کامل قرارداد بکنید و پس از 72 ساعت تحت شرایط مذکور در قرارداد میتوانید اقدام به فسخ قرارداد بکنید.

ایپک

عاشق برنامه نویسی و طراحی سایت هستم و 8 سال است که در زمینه برنامه نویسی و هوش مصنوعی در حال مطالعه و فعالیت هستم!

021-9103-1917